Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Jednota přes hranici. Indikátory ekonomických a sociálních vztahů epochy popelnicových polí v česko-bavorském prostoru

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202300001

 • Hlavní účastníci

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  23-06940S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Unity across the border. Indicators of economic and social relations of the Urnfield Period in the Bohemian-Bavarian area

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is the knowledge of the economic, social and cultural relations between the settlement regions of South Bohemia, West Bohemia and Bavaria in the Late and Final Bronze Ages. Based on archaeological data, three areas of study will be used to solve the problem: 1. settlement structures and settlement forms of the given period (taking into account the special type of trenchlike features, the occurrence of which is limited to the three regions only); 2. metal artefacts and their mass finds (indicator of technological, economic, stylistic and ritual activities); 3. subsistence strategies and the impact of settlements on the surrounding landscape. This approach will help shed light on the interrelationships between these areas. The studied regions are separated by the Šumava Mountains, yet in archaeological data it is possible to observe a greater similarity of southern and western Bohemia with Bavaria than with other Czech regions.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  22. 4. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 591 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 591 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč