Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
IAA8002204

Sídelní struktury přelomu doby bronzové a železné, jako odraz hlubších změn v historickém vývoji

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 2 (SAV02002-AB)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Settlement structures at the turn of the Bronze and Iron Age, as a reflection of broader changes within the historical development

 • Anotace anglicky

  The project's main aim is to publicise unpublished results of archaeological research and natural scientific analysis and to place them into broader context. Changes in settlements in the course of the Final Bronze and Early Iron Age can be traced to a broad territory in Europe and reflect evidently deep transformations, which undoubtedly mean significant historical events. The evaluation of data will be monitored in two levels. The first, shall deal with a general look at the information available on hilltop and lowland settlements, hoards and also burial grounds on broader, Central European territory. The second, will take a more detailed look at several smaller regions where it is possible to follow the changes in settlement areas and cultures of substance. The detailed study of micro-structures will also contribute the publication of both main settlement horizons of the fortified hilltop site (Svržno) in the Final Bronze Age and Late Hallstatt Period.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt přinesl překvapivé poznatky o vývoji vegetace a intenzitě antropogenních zásahů v lokalitě Vladař. Vyhodnocení sídelních horizontů hradiště Svržno umožnilo vytvořit trojrozměrné počítačové rekonstrukce vývojových fází. Databáze síd. struktur.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2002

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-AV0-IA-U/03:3

 • Datum dodání záznamu

  3. 4. 2009

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 541 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 931 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  2 076 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  534 tis. Kč