Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Archeologie střední a mladší doby bronzové - kontext a informační potenciál rozsáhlých záchranných výzkumů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 15 (SGA0201400003)

 • Hlavní účastníci

  Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-33170P

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Archaeology of the Middle Bronze Age and Late Bronze Age - context and informational potential of extensive rescue excavations

 • Anotace anglicky

  The archaeological potential of large-scale rescue excavations has so far not been exploited on the territory of the Czech Republic with respect to the basic issues related to the economy, society and settlements during the Middle and the Late Bronze Age. The project is based on the already accomplished comprehensive cataloguing and evaluation of excavations conducted along the route of the D1 motorway in the Vyškov county. The aim of the work is to fully exploit the potential of key situations thanks to the use of bioarchaeological methods and to test the proposed hypotheses within broader regional and time contexts. The basic questions are related to economic strategies, settlement patterns and dynamical development thereof, with possible interpretation on the social levels. Based upon specific data from a clearly defined geographical region (i.e. the Vyškov gate) it is possible to determine the continuity of settlement during the Bronze Age, as well as the role of central sites and specific aspects of cultural integrity in the contact zone of the Lusatian and Middle Danube region.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt je možné považovat za úspěšně splněný. Hlavním cílem bylo lepší pochopení sídelních struktur střední a mladší doby bronzové a tohoto cíle bylo dosaženo. Úspěšná byla spolupráce s přírodovědnými obory. Jako hlavní výstup byla publikována monografie a šest časopiseckých studií. Bohužel všechny dosud publikované výstupy jsou česky. Panel neshledal žádné nedostatky ve financování.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  23. 4. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 3. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GP-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  11. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 631 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 631 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč