Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Centrum mitochondriální biologie a patologie (MITOCENTRUM)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Projekty na podporu excelence v základním výzkumu

 • Veřejná soutěž

  Excelence v základním výzkumu 2 (SGA02014GA-GB)

 • Hlavní účastníci

  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.<br>Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta<br>Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  14-36804G

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre of mitochondrial biology and pathology (MITOCENTRE)

 • Anotace anglicky

  Mitochondria, the powerhouses of mammalian cells, accommodate numerous key metabolic pathways. Their dysfunction is associated with a variety of human diseases, ranging from oxidative phosphorylation disorders to common complex diseases. Mitochondrial proteome is uniquely programmed by small mitochondrial DNA and ~1500 nuclear genes, but the function and properties of almost half of mitoproteins are unknown. The MITOCENTRE will attempt to identify new components and functions of mammalian mitochondria and characterise their pathophysiological roles. Proposed studies will focus on i) New disease-causing genes, ii) Nuclear-mitochondrial crosstalk, iii) Components and mechanisms of mitochondrial biogenesis, iv) Mitochondrial adaptation and v) Nutritional regulations. This will be achieved by applying modern multidisciplinary approaches, newly developed cellular and animal genetic models as well as unique repositories of human samples originating from collaborations of six research teams of expert molecular geneticians, biochemists and clinicians from AS CR, CUNI and GFH in Prague.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>30101 - Human genetics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt realizovaný genetiky, biochemiky a kliniky šesti řešitelských týmů MITOCENTRA z Akademie věd České republiky, Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze umožnily odhalit nové funkce a komponenty savčích mitochondrií a charakterizovat jejich patologickou úlohu a dysfunkci, vedoucí k lidským mitochondriálním onemocněním.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 5. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GB-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  24. 2. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  76 287 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  76 287 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč