Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Doktorandská škola archeologie

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Doktorské granty

 • Veřejná soutěž

  Doktorské granty 1 (SGA02003GA-DG)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  404/03/H046

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  School of doctoral studies in archaeology

 • Anotace anglicky

  In this project we will study logical calculi suitable for new aspects of information and knowledge together with their logical structure. It means that mainly formal logical calculi exceeding the paradigm of so-called classical logics will be concerned.The need of higher expressive power of tools for understanding and representation is obvious in spite of the fact that the capability of pure formal logic to deal with all problems adequately is being discussed. Thus, we will emphasize the systems oftencalled as non-classical (including many-valued logics, modal logics, epistemic, deontic, and other related systems). But it is not the complete list of aspects having been discussed in philosophical logic which have to be satisfactorily described. That is the reason why we will also compare different approaches in logic as well as in philosophy learned so far. Critical investigations of logical foundations of reasoning in both natural and artificial contexts and in building intelligent systems

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Doktorandská škola archeologie se zaměřila na zkvalitňování výchovy doktorandů, a proto fakticky naplňovala program centra pokročilých archeologických studií. Projekt umožnil uspořádat 56 přednášek, prezentovaných většinou zahraničními specialisty. Proje

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2003

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 5. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-GA0-GD-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  24. 7. 2008

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 993 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 993 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč