Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Autonomie církví a náboženských společností v teoretické reflexi, legislativní praxi a v judikatuře soudů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 14 (SGA0201300006)

 • Hlavní účastníci

  CEVRO Institut, z.ú.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  13-21612P

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The Autonomy of Churches and Religious Communities in Theoretical Reflection, Legislative Praxis and in the Case Law

 • Anotace anglicky

  The project is focused on the autonomy of churches and religious societies as an integral part of the collective dimension of freedom of religion. The autonomy will be examined: (i) in terms of its theoretical justification (in the context of legal-philosophical reasoning), (ii) in terms of its regulation in existing legislation (with special focus on Czech legal order, international level and legal systems of selected countries), and (iii) in terms of case-law of important courts (especially Constitutional Court of the Czech Republic, European Court of Human Rights and the U.S. Supreme Court). Such a comprehensive view on the issue of church autonomy is not represented in Czech scientific literature. The research will result in several law journal articles, speech at scientific conference and two scientific monographs.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AG - Právní vědy

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50501 - Law<br>50502 - Criminology, penology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt se zabýval autonomií v širší perspektivě. Realizace projektu se značně zpozdila, hlavním výstupem je závěrečná monografie. Nicméně chybí přislíbené zahraniční publikace, přes téma s mezinárodním přesahem je dopad projektu čistě lokální. Závěrečná zpráva trpí stručností, některé skutečnosti nejsou dostatečně vysvětleny.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2013

 • Ukončení řešení

  5. 1. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GP-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  11. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  604 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  604 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč