Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Sídliště a pohřebiště z pozdní doby kamenné ve Vlíněvsi. Problematika formování sídlištních a pohřebních areálů v eneolitu.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 9 (SAV02009-A)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  IAA800020904

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Aeneolithic Settlements and Burial Grounds at Vlíněves. Formation of settlement and funerary ranges in the Aeneolithic.

 • Anotace anglicky

  Project focuses on critical evaluation of the Aeneolithic (Funnel Beaker, Řivnáč, and Corded Ware Cultures) evidence obtained from the longlasting excavations at Vlíněves, Mělník district. Various aspects of archaeologized Aeneolithic activities will bereconstructed and evaluated on the basis of culture determination of all material from the site (approx. 10 000 features), together with analyses of horizontal stratigraphical relations of excavated features, mainly post-holes and trench groundplans. Upon this material, questions associated both with particular issues of Bohemian, respectivelly Central European Aeneolithic and with inner spatial relations of individual Aeneolithic components on the site (i.a. since they might represent important spatialfactor influencing the monument localization in later historical periods) will be dealt with. Evaluation of scientific sources (anthropology, zoology, etc.) will also form an integral part of the proposed project.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Publikace sídlišť řivnáčské kultury (cca 3000-2800 BC) a pohřebišť a stop sídlišť šňůrové keramiky (2800-2500 BC), založená na početných pramenech z pískovny ve Vlíněvsi, přinesla nové podněty pro studium prostorových vztahů obou eneolitických entit.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 3. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-AV0-IA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  597 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  597 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč