Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Výzkum pohřebiště na Loretánském nám. v Praze ? Hradčanech - Pohřbívání ve středověku a novověku ve výpovědi pramenů z výzkumu dr. I. Borkovského (1934-1935)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 9 (SAV02009-A)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  IAA800020902

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Excavation of Cemetery at Loretánské Square in Prague ? Hradčany - Burial practices during Middle and High Ages in the light of sources from excavations of Dr. I. Borkovský (1934?1935)

 • Anotace anglicky

  Funerary range (> 600 burials) in the vicinity of the residence was investigated in the 30ies of the last C.; research has not yet been evaluated. Hereby, a unique source for transformation studies concerning realms of the dead and the living and funerary rites starting from later Early Middle Ages (2nd half of the 11th C.) was obtained, as well as a large collection of Late 'hilfort' funerary equipment. Site can be characterized as a complex settlement stratigraphy that was heavelly and repeatedly disturbed by burials already during Early Middle Ages. Project's aim is to: 1. provide access to sources from this milieu for generally conceived studies; 2. characterize site's separate burial stages from the viewpoint of changes in funerary rites in spaceand time. Principal output: publication of the annotated manuscript of Borkovský's excavation report updated with guide to the source collection; partial output: studies concerning selected issues.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Bylo vyhodnoceno nejrozsáhlejší pohřebiště v historickém jádru Prahy. Byla prokázána transformace řadového raně středověkého pohřebiště v etážové,nejpravděpodobněji kostelní pohřebiště. Nejmladší fáze pohřbívání se uzavřela kolem r. 1600.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 3. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-AV0-IA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  645 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  645 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč