Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy jako sociální, duchovní a chronologický fenomén.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 14 (SGA0201300006)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  13-20936P

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Burial Pit Arrangements and Wooden Structures in Graves at Great Moravian Necropolises as a Social, Spiritual and Chronological Phenomenon.

 • Anotace anglicky

  The project aims to interpret some aspects of funeral rite in early Middle Ages based on an overall evaluation of the typological range of burial pit arrangements and any wooden structures in graves at Great Moravian necropolises. According to well-documented research of burial sites in the vicinity of the Great Moravian power centre Mikulčice, the wooden structures in the graves, i.e. various types of burial cases, represented a significant cultural phenomenon of this period (the portion of their presence in the graves is as much as 70% according to preliminary findings). This should result in the interpretation of the extent and of the qualitative representation of each type of burial pits and structures in social, spiritual, geographical or chronological (see part PC, section 2) terms, and also in a comparison of the occurrence of this phenomenon in the Slavic world and in the cultural environment of at the time Western Europe. The expected main output of the threeyear project is a summarizing publication with numerous diagrams and reconstruction images in the digital appendix.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Základního cíle projektu - tedy zpracování specifického typu pohřbu na Velké Moravě bylo splněno. Charakter výsledků je ale spíše na obecné rovině, i když autoři uvádějí několik důvodů, proč tomu tak je. Přínos projektu v tuto fázi lze vidět, ale nelze ho mezinárodně přeceňovat. Publikace zatím nebyla dodána.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2013

 • Ukončení řešení

  25. 4. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-GA0-GP-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  4. 5. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 485 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 485 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč