Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolí, díl I.2

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Doplňkové publikační granty

 • Veřejná soutěž

  Doplňkové publikační granty 5 (SAV02006-E)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Cemeteries at the Prague Castle and in its surroundings, I.2

 • Anotace anglicky

  Publication in form of a cemetery catalogue and additional antropological analysises makes sources for study of mostly early medieval burying at foregrounds of Prague castle accesible. Sources of cemetery Riding school and Strahov are publicated as a whole for the first time. During work with another ones were facts collected in literature confronted with another archival documentation, new excavations and mostly with actual state of findings.. Complete documentation of new cemetery near Riding school were made accesible as well. The publication then contains vast German résumé for I.1. part, which allows foreign * to know results of project aimed at various aspects of burial on the Prague castle. Mainly for this part I.1. acts this publication as a base that should be kept in mind.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Publikace zpřístupňuje formou katalogu prameny k poznání raně středověkého a novověkého pohřbívání na Pražském hradě, resp. na jeho severním a západním předpolí, a obsahuje též antropologické vyhodnocení dochovaných koster z jednotlivých pohřebišť.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2006

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2006

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP07-AV0-IC-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  26. 6. 2007

Finance

 • Celkové uznané náklady

  137 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  137 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč