Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LF14004

INNOLOGI ? Inovativní logistika

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  EUREKA CZ

 • Veřejná soutěž

  EUREKA CZ 4 (SMSM2014LF4)

 • Hlavní účastníci

  JERID, spol. s r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-8842/2014-1 LF14004

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  INNOLOGI ? Innovative Logistics

 • Anotace anglicky

  INNOLOGI project aims to develop a freight village (logistic center) management system. The system will support the management organization of the freight village to maximize the efficiency of the business processes and operations using state-of-the-arttechnologies.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • CEP - další vedlejší obor

  IN - Informatika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20104 - Transport engineering<br>20206 - Computer hardware and architecture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V roce 2016 probíhalo integrování vytvořených modulů a služeb do informačních systémů řešitelů. Proběhly integrační a zátěžové testy. Byly nalezeny pilotní pracoviště s odpovídajícím hardwarovým vybavením. Na pilotních pracovištích bylo vytvořené řešení ověřeno v pilotním provozu. Výsledky pilotního provozu byly vyhodnoceny a byly navrhnuty možnosti dalšího rozvoje.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 8. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  29. 2. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-MSM-LF-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  10 500 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 250 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 250 tis. Kč