Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LS0310

Kontinuální výzkum IDM MŠMT v roce 2003-2005

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Projekty pro státní správu

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  An Ongoing Research Project by Children and Youth Institute (IDM) of the Ministry of Education, Youth and Sport (MSMT) in 2003- 2005

 • Anotace anglicky

  The project, being a follow-up to previous IDM's research tasks, consists of 4 surveys focusing on: 1.young people & labour market, 2.young people & family and housing, 3.young people & education, 4.young people & socially negative effects.These should respond to current changes in children and young people and their situation as well as contribute to the whole research of children and young people which is required for the government's policy management.The project is thus another step in a IDM's youthresearch timeline, which help to assess the dynamics in opinions, attitudes and challenges young people face today in contrast to those found in past decade's surveys.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  NV - Neprůmyslový výzkum (aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového)

 • CEP - hlavní obor

  AM - Pedagogika a školství

 • CEP - vedlejší obor

  AO - Sociologie, demografie

 • CEP - další vedlejší obor

  AN - Psychologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50101 - Psychology (including human - machine relations)<br>50102 - Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities);<br>50103 - Cognitive sciences<br>50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)<br>50401 - Sociology<br>50402 - Demography<br>50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)<br>50704 - Environmental sciences (social aspects)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výzkum se týká čtyř oblastí života mládeže (práce, vzdělání, mladá rodina, prevence) a změn, ke kterým došlo během uplynulých deseti let. Došlo k pozitivním změnám, problémem je zneužívání legálních i ilegálních drog.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2003

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2005

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP06-MSM-LS-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  7. 2. 2006

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 468 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 465 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 tis. Kč