Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LTE219004

DigiStore – Nová generace informačního systému pro řízené logistické a výrobní sklady

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INTER-EXCELLENCE

 • Veřejná soutěž

  SMSM2019LTE06

 • Hlavní účastníci

  CID International, a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-22319/2019-4

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  DigiStore – New Generation of the Warehouse Management System

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is the development of a new generation of information system (IS) for the area of managed logistics and production warehouses - Warehouse management system (WMS), which will be part of integrated logistics solutions and its flexibility to manage complex warehouse operations for health, automotive, chemical, online stores, etc.). The diversity of needs of individual industries brings high demands on the elasticity of such IT solutions.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20202 - Communication engineering and systems

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20203 - Telecommunications

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo vytvoření nové generace informačního systému pro řízení logistické a výrobní sklady. V roce 2022 probíhalo integrování celého řešení do informačních systémů řešitele. Proběhly integrační a zátěžové testy. Byla nalezena pilotní pracoviště s odpovídajícím hardwarovým vybavením. Na pilotních pracovištích bylo vytvořené řešení ověřeno v pilotním provozu. Výsledky pilotního provozu byly vyhodnoceny a byly navrhnuty možnosti dalšího rozvoje.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 8. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  30. 5. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-LT-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 032 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 516 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  7 516 tis. Kč