Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2023

 • Veřejná soutěž

  Zdravotnický AV 5 (SMZ0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  NV19-07-00136

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Characterization of the molecular basis of rare genetic diseases of pediatric onset using new methods of genome analysis

 • Anotace anglicky

  Genomic analysis is a very efficient diagnostic and gene discovery tool. It should ideally be applied in the diagnosis of all patients with rare diseases when the results of clinical, biochemical, metabolic, molecular and cytogenetic analyses do not lead to a specific diagnosis. In this project we propose continuation and expansion of our long-term efforts in the establishment and characterization of causal genetic and molecular defects, biological principles and pathophysiologic processes in a wide range of rare diseases. We will investigate a group of ~ 120 carefully phenotyped children and their families with rare diseases of pediatric-onset and unknown etiology using a combination of whole exome, whole genome and genome-wide RNA sequencing. Consequently we will focus on clinical, molecular and pathophysiologic characterization of individual genetic defects, identification of disease biomarkers, development of specific methods for postnatal, prenatal and preconception diagnosis and identification of potential therapeutic targets and protocols for specific therapeutic approaches.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  30101 - Human genetics

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EB - Genetika a molekulární biologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V rámci projektu bylo za použití exomového sekvenování studováno celkem 228 případů vzácných geneticky podmíněných onemocnění neznámé příčiny, přičemž kauzální nebo kandidátní varianta byla nalezena u celkem 131 případů (57%). Projekt vedl k identifikaci šesti nových genů asociovaných s vzácným onemocněním (PLD1, POLRMT, PAICS, MADD, GABBR1, ZMYM3). Praktickým výsledkem projektu je 82 rodin, u kterých byla díky exomovému sekvenování stanovena definitivní molekulárně genetická diagnóza. Výsledky projektu jsou ve všech směrech vynikající, projektu bylo dedikováno 7 původních prací se souhrnným IF 71,267 v kategorii Jimp; a 8,299 v kategorii Jimp2, z toho 7 prací v periodiku v 1. kvartilu. Závěrečná zpráva je přehledná, přesně charakterizuje postup prací a dosažené výsledky. Celkově se jedná se o vysoce kvalitní projekt, který splnil a v mnoha parametrech překročil cíle definované ve výzkumném záměru.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZ0-NV-U

 • Datum dodání záznamu

  22. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 718 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  14 718 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč