Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
OE10016

Výzkum a vývoj RFID čtecí brány pro železniční vozy, silniční vozidla a skladové mechanismy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  EUREKA - evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje cílená na podporu nadnárodní kooperace mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.

 • Veřejná soutěž

  EUREKA 8 (SMSM2010OE5)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1826/2011-320

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  RFID Reader Gate for Railway Rolling Stock, Road Vehicles and Storage Mechanism

 • Anotace anglicky

  The aim of the LOGI-GATE project is to develop an integrated system for collection and processing of information on vehicles and logistics units on transport networks, in logistic centres and warehouses, based on uploaded (retrieved) information from RFID tags, installation of a prototype system and testing.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • CEP - další vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20201 - Electrical and electronic engineering<br>20206 - Computer hardware and architecture

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projektový tým tímto oznamuje, že bylo dosaženo očekávaných výsledků při vývoji SW čtecí brány a aplikačního SW pro zpracování načtených dat z čipů RFID v reálném železničním prostředí. SW řešení pro přenos dat z interní sítě uživatele do sítě řešitele ?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2010

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2012

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 8. 2012

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP13-MSM-OE-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  21. 2. 2014

Finance

 • Celkové uznané náklady

  16 800 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 400 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  8 400 tis. Kč