Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QI101B090

Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování jejich kvality

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Výzkum v agrárním sektoru (VAK)

 • Veřejná soutěž

  VaV pro zemědělský sektor II 2 (SMZE2010MZE01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  37623/09-18020

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New processes of production of functional cereal and dairy foods and functional beverages with content of bioactive ingredients from selected vegetable and animal agricultural commodities and with probiotics and procedures for their quality estimation.

 • Anotace anglicky

  Food producers in the Czech Republic and in the whole Europe are focused on inovation and expansion of functional food manufacturing. Czech technological platform for foods, whose aim is to direct the research in agriculture and food sectors to ways, that will bring effective implementation of research results to practice, has chosen 4 priorities (being the most important in the Czech Republic) from 7 priorities of european technological platform: Food and health, Food quality, Food safety and Communication with consumers, while functional foods being the main topic in Food and health priority. It means the effort to meet requests of different groups of consumers, both health and disabled by some of frequent (civilization) diseases. The main aim of this project is to extent the offer of functional foods (cereal foods, long-life and fermented dairy products and non-alcoholic beverages) with probiotics and bioactive ingredients from vegetable and animal agricultural commodities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - vedlejší obor

  FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa

 • CEP - další vedlejší obor

  EE - Mikrobiologie, virologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10606 - Microbiology<br>10607 - Virology<br>21101 - Food and beverages<br>30202 - Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení byl plně v souladu se zadáním projektu. Výsledky odpovídají cílům projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2010

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  4. 4. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-MZE-QI-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  23 871 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  21 218 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 653 tis. Kč