Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK21010124

Půdní organická hmota - hodnocení vybraných indikátorů kvality

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  SMZE2021MZE01

 • Hlavní účastníci

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  QK21010124 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Soil organic matter - evaluating of quality parameters

 • Anotace anglicky

  - Critical evaluation of soil organic matter (SOM) qualitative parameters: Corg content, Corg/Nt ratio, glomalin content, Q4/6 ratio (determined in agrochemical soil testing) as well as determining new parameters (index of the potential wettability - PWI), dissolved organic carbon (DOC - hot water extraction). - Approve the suitability of NIR spectrometry to determine humic substances (humic and fulvic acids) and DOC due to the analysis of big set of soil samples with NIRS and standardized methods. - Create the criteria for evaluating soil glomalin content related to soil-climatic conditions and cropping systems. - Define the key factors influencing the glomalin content in arable soils of the Czech Republic. - Evaluate the SOM quality based on the set of proven indicators.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  40101 - Agriculture

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40104 - Soil science

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DF - Pedologie<br>GC - Pěstování rostlin, osevní postupy<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy<br>GE - Šlechtění rostlin<br>GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-R

 • Datum dodání záznamu

  22. 8. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 860 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 578 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 282 tis. Kč