Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK22010251

Inovace pěstební technologie čiroku pro využití ve výživě přežvýkavců jako adaptační opatření vedoucí ke stabilizaci produkce objemných krmiv v podmínkách měnícího se klimatu ČR

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  SMZE2022MZE01

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  QK22010251 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Innovation of sorghum management practice for use in ruminant nutrition as an adaptation measure leading to stabilization of forage feed production in the conditions of the changing climate of the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The aim of the project will be to evaluate the use of sorghum varieties cultivated under differentiated soil-climatic conditions in the ruminants nutrition in changing environmental conditions. The focus will be placed on harvest, the forage preservation process, the performance of dairy cattle and methane emissions. The quality of forage and silage will be measured by standard laboratory methods, but also by near-infrared spectroscopy (NIRS) with the potential for use of NIRS in precision agriculture principles (Agriculture 4.0). Furthermore, the allelopathic activity of sorghum and the carbon and nutrients cycle (plant, soil) will be monitored. The solution of the project will be carried out in the form of laboratory experiments; small-plot field experiments and on-farm experiments.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40101 - Agriculture

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy<br>GE - Šlechtění rostlin<br>GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin<br>GG - Chov hospodářských zvířat<br>GH - Výživa hospodářských zvířat

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 5. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-R

 • Datum dodání záznamu

  15. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 736 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 348 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 388 tis. Kč