Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS06010152

Vývoj technologie pro pěstování osiva poloparazitických rostlin a jejich aplikace při redukci invazních druhů nížinných lučních mokřadů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  STA02023SS060

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS06010152 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of technology for growing seeds of hemiparasitic plants and its application in reducing invasive species in lowland meadow wetlands

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to develop a technology for growing seeds of the semi-parasitic plants Odontites vernus and Melampyrum arvense, and to present generally applicable methods for suppressing plant invasions on lowland wetlands, which will contribute to the restoration and efficiency of maintenance of overgrown wetlands. For this purpose, combinations of seeding with other managements will be tested under real natural conditions and their influence on the species diversity of selected bioindicative groups will be evaluated. Methods for describing seed establishment and seeding techniques will be developed, which, together with the results leading to the promotion of these practises, will provide a tool for the restoration of overgrown habitats and for more efficient management.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10619 - Biodiversity conservation

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10611 - Plant sciences, botany

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10618 - Ecology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EF - Botanika<br>EH - Ekologie – společenstva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2026

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  11. 5. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 631 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 186 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 444 tis. Kč