Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04021252

Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta zemědělská a technologická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2014TA04021252

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of the equipment for physical treatment of seeds and malt using low-temperature plasma

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is the development of appliances and methods for non-chemical treatment of seeds against various fungi species, respectively by means of low-temperature plasma with the subsequent protection by the help of biopreparation. By this procedure we want to substitute the procedures (dressings) which are less enviromentally friendly and during which chemical substances are used. These substances remain in the environemnt and create in this way the useless ecological load. The basic ideaof the project is defined by the combination of two strategies of seed dressing: (a) physical seed and malt treatment by means of low-temperature plasma and use of potential of this physical treatment during the elimination of phytopathogenic fungal andbacterial invaders of plants and (b) seed dressing by means of naturally ranging species/tribes of entomopathogenic and mycoparasitic fungi. The implementation of this procedure into IOR crop programmes could (separately or simulaneously) effectively solve the problems of protection against fungal invaders and insect pests attacking culture plants especially in the most sensitive phases of their evolution (germination, emergence), or attacking the subterranean parts of plants. With regard to the fact that small seed as well as brewing malt are discrete materials with similar physical properties, we suppose that the appliance being developed will be usable also as a means for the reduction of mycotoxin malt load.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

 • CEP - vedlejší obor

  BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech

 • CEP - další vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)<br>21101 - Food and beverages<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt uspěl podle zadání. Řešení tohoto projektu přispělo k cíli programu novými a originálními výsledky vhodnými k okamžité realizaci, byl dosažen cíl projektu a byly dosaženy výsledky dle Smlouvy o poskytnutí podpory.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 2. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/15:1

 • Datum dodání záznamu

  5. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 280 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 727 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 553 tis. Kč