Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TD03000079

Webová aplikace pro dynamizaci prostorových dat industriálních památek formou location-based services

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

 • Veřejná soutěž

  OMEGA 3 (STA02016TD03)

 • Hlavní účastníci

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2016TD03000079

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Web application for the dynamism of spatial data representing industrial monuments through location-based services

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is the easy access to industrial monuments for tourists through a sophisticated and intuitive tool for the dynamisation of data about objects of industrial sites into the environment of augmented reality, respectively broader concept of location-based services. To achieve this, the project suggests operational platform in the form of a web application that integrates the requirements for an easy interface and fast conversion of data for the main applications using the basis of augmented reality.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

  DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

 • CEP - další vedlejší obor

  AE - Řízení, správa a administrativa

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>10508 - Physical geography<br>50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory<br>50701 - Cultural and economic geography

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že cíle projektu i výsledky projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, byl použit nejnovější dostupný software, který podporuje dynamizaci prostorových dat industriálních památek.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TD-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 7. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 467 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 174 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  293 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč