Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020216

Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP 2

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre of advanced polymer and composite materials

 • Anotace anglicky

  The trend to decrease diversification in polymers observed world-wide causes limitations in specific properties of final products from plastics. Companies processing polymers thus have to design and perform preparation of their own composition formulations needed for proposed application, use new processing procedures to asure requested properties or to get them through additional modifications. The following crucial areas of centre activities were selected: a) composition of polymer blends and composites b) technology and processing of polymer materials c) modification of surface properties of materials, semi-products and final products Partial research directions have been identified with regards to the applicability in conditions of mass and small-series production: 1)Development of polymer blends and proposal of their formulations (recipes) suitable for extruded products 2)Development of highly filled polymer blends 3)Development of blends and components for production of foamed structures 4)Development of thermosets for specific applications 5)Optimizing of processing conditions of continuous and discontinuous processes 6)Development and application of new technologies of surface modifications of entering materials and semi-products 7)Development of materials and technologies for deposition of very thin layers on the surface of extruded plastic products In summary complementary areas of processing, materials development and surface modification of employed raw materials, semi-products and final products will be interconnected. Supplementary link and indivisible factor of project success is formation and implementation of complex human sources system development.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CD - Makromolekulární chemie

 • CEP - vedlejší obor

  JI - Kompositní materiály

 • CEP - další vedlejší obor

  JJ - Ostatní materiály

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10404 - Polymer science<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  19. 2. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  205 900 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  143 293 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  63 616 tis. Kč