Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TF02000067

3D tisk implantátů s vysokou přidanou hodnotou - spolehlivost, účinnost, indvidualita

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA

 • Veřejná soutěž

  DELTA 2 (STA02016TF02)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2016TF02000067

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Additive manufacture of high value joint replacement – reliability, performance, individuality

 • Anotace anglicky

  While additive manufacturing of biocompatible Ti alloys is available to industry, there are still significant doubts on reliability of produced parts. The project shares applied research in medical devices production using additive manufacturing with Czech and Taiwan partners in order to obtain comprehensive knowledge on mechanical and corrosive properties, effects of technology and surface treatment in parts produced using additive manufacturing. This knowledge is transfered into creation of new joint replacements with patient specific design, porous structure and therefore unique functional properties. The final aim of the project is to build innovative medical devices products with high performance that last more than 40 years in a human body with failure rate of one in a millions.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  FI - Traumatologie a ortopedie

 • CEP - vedlejší obor

  JR - Ostatní strojírenství

 • CEP - další vedlejší obor

  JG - Hutnictví, kovové materiály

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20301 - Mechanical engineering<br>20501 - Materials engineering<br>30211 - Orthopaedics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil své předsevzaté cíle a dospěl ke slibovaným výsledkům. Ty lze považovat za kvalitní a využitelné v praxi. Dlouhodobá ekonomická návratnost investice vložené do tohoto projektu není zcela zřejmá, nelze tudíž říci, jak velký bude jejich konečný ekonomický přínos jak pro zúčastněné subjekty, tak v širším kontextu. Mezinárodní spolupráce byla v tomto projektu účelná a opodstatněná. Navázaná spolupráce by měla pokračovat i do budoucna, což lze hodnotit velice pozitivně.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 5. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TF-U

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 173 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  14 940 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 290 tis. Kč