Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TF04000054

DAMiAS - Datově řízená správa zařízení v automobilovém průmyslu založená na sémantickém modelování

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA

 • Veřejná soutěž

  DELTA 4 (STA02018TF040)

 • Hlavní účastníci

  Factorio Solutions, s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TF04000054 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  DAMiAS - Data-driven Asset Management in Automobile Industry Based on Semantic Modelling

 • Anotace anglicky

  Goal of the project is the development of a methodological and technical solution to implement and introduce a data-driven asset management for producing companies within the domain of automobile industry. The benefit of this solution results from enabling companies in this cost-driven industry to operate their production systems and lines on a significantly higher level of efficiency than by today. Another goal of the project is to design and realize models of systems at various levels - communication, application and production and use them for diagnosis and predictive maintenance. The models will be realized on a common cloud platform used to gather and analyze data from the production. The cooperation within the consortium also allows increasing the range of the project significantly.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20206 - Computer hardware and architecture

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika<br>JC - Počítačový hardware a software<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt uspěl podle zadání, úspěch výsledků záleží na jejich dalším praktickém uplatnění v praxi, což ukáže až období implementace výsledků. Prozatím nebylo doloženo využití výsledků u průmyslových partnerů. Dle dostupných informací lze hodnotit mezinárodní spolupráci jako úspěšnou. Mezinárodní spolupráce splnila očekávání a bude pokračovat i po skončení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TF-U

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 535 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 982 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 553 tis. Kč