Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH02020424

Implementace pokročilých plniv do výroby extrudovaných kompozitních profilů využívaných progresivními aditivními technologiemi v oblasti 3D tisku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 2 (STA02017TH02)

 • Hlavní účastníci

  Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2016TH02020424

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced additives implementation into production of extruded composite profiles used by progressive additive technologies in area of 3D printing.

 • Anotace anglicky

  New fillers types and reinforcing materials of composite polymer systems for processing by selected additive technologies mainly 3D print technology FDM (fused deposition modeling) development is the objective of project. Fillers and reinforcing materials base is agricultural production secondary raw materials. Currently is their application inefficient or complicated. Developed composite system components will respond to specific and increasing 3D print branch requirements and will respond to requirements of synthetic nonrenewable phase content decreasing in polymer materials or its complete elimination in case of fully biopolymer composite materials.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JI - Kompositní materiály

 • CEP - vedlejší obor

  JJ - Ostatní materiály

 • CEP - další vedlejší obor

  JP - Průmyslové procesy a zpracování

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20501 - Materials engineering<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt se zaměřil na vývoj nových typů plniv a výztužných materiálů kompozitních polymerních systémů pro aditivní technologie (3D tisku FDM) s využitím druhotných surovin zemědělské výroby. Nové receptury biokompozitních materiálů, jejichž zpracováním až do formy polotovaru pro 3D tisk bylo dosaženo stanoveného efektu, který umožní zvýšení mechanických vlastností a zvýšení atraktivity vzhledu tisknutých dílů, které vykazují dojem přírodního vzhledu. Oba tyto pozitivní efekty lze považovat za přínosné s ohledem na budoucí potenciál vyvinutých biokompozitních materiálů. Ukončený projekt je kvalitní a má aplikovatelné výstupy pro praxi. K řešitelům patřili zkušení odborníci podílející se na řešení výzkumných úloh a uvádění výsledků do praxe.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TH-U/10:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 979 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 328 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 650 tis. Kč