Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH80020008

Modelování opotřebení samovolně vnitřně se hojících elastomerů pro snížení emisí částic a zvýšení životnosti v budoucích koncepcích e-mobility

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Rektorát

 • Druh soutěže

  M2 - Mezinárodní spolupráce

 • Číslo smlouvy

  TH80020008 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Modelling Wear of Intrinsically Self-Healing Elastomers for Reduced Particle Emission and Improved Lifetime Performance in Future e-Mobility Concepts

 • Anotace anglicky

  The objectives of the applied research in the project proposal are the same as those of the Epsilon programme and the relevant sub-programme. On the basis of experimental research to develop a numerical tool to predict the abrasion resistance of tires and thus ensure a more durable product with lower production of rubber particle emissions already in the tiyre development phase leading to future production of products less demanding on raw material and energy resources and ensuring lower CO2 emissions. Another objective is to develop a predictive numerical tool capable of simulating tyre behaviour under higher loads, in view of the expanding concept of e-mobility, which has higher demands on tyre loads due to increased weight and change in torque transmission compared to conventional vehicles with internal combustion engines, thus ensuring the development of tires with reduced environmental impact and impact.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10404 - Polymer science

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20301 - Mechanical engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CD - Makromolekulární chemie<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2022

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2025

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TH-R

 • Datum dodání záznamu

  21. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 561 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 724 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  838 tis. Kč