Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nástroje a využití strategické komunikace v členských státech EU: boj proti dezinformacím a komunikace krizí v době předsednictví Rady EU a v rámci komunikace evropských záležitostí

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  EUROPEUM - občanské sdružení

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  2020916MT06

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Tools and use of strategic communication in the EU member states: fight against disinformation and communication of crises during the Council Presidency and within the European affairs communication

 • Anotace anglicky

  The main goal is to create plans and procedures for strategic communication, especially during the CZ PRES, but also in the related communication on European affairs. These plans should be based on a thorough analysis of the communication environment and should focus, among other things, on a timely and effective response in cases of unexpected crises or increased disinformation activities associated with the Czech Presidency of the EU Council and policies and actions of the Czech government in European affairs. The research will cover both external communication (towards other countries) and internal communication - directed towards Czech citizens and between public administration authorities. The partial goals are: - Analysis of the relevant communication environment in the conditions of the Czech Republic and at the European / Brussels level, incl. identification of key actors; - Analysis of the approach to strategic communication in European countries with emphasis on its implementation during the Presidency of the Council of the EU; - Identification of best and not so good practices of European countries in the case of strategic and crisis communication both towards other countries and towards citizens and national institutions, incl. identification of key partners in the field of strategic communication including both state and non-state actors; - Comparison of approaches to strategic communication and fight against mis/disinformation in EU countries and selection of suitable inspiration for communication CZ PRES incl. practical recommendations for risk response and mitigation; - Analysis of the personnel capacities of strategic communication and the fight against mis/disinformation during the Council Presidency for EU member states; - Preliminary identification of possible main communication difficult topics that may require specific communication efforts of the Czech government and state administration and topics that threaten to be misused in mis/disinfor

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>AE - Řízení, správa a administrativa

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Uspěl.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  12. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 7. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 10. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TI-U

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 107 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 107 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč