Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TITBMZV919

Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  2020034

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New Approaches to Coordination of Compatriot Issues

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to analyze the needs of expatriates and Czechs living abroad and thus to form the basis for a more systematic return policy of the state and also to analyze the benefits of maintaining the links of these people to the Czech Republic (vindicate and support of Czech interests abroad). In the first phase, it should be about co-ordinating and ensuring information flows in both directions (ie informing Czechs abroad while mapping their needs and interests). The research would follow the activities of the Inter-ministerial Commission for Czechs Living Abroad. Initial updating and collection of information should gradually lead to a single web presentation and publication of relevant information materials. The long-term goal is to establish a web-based information portal for state administration for Czech citizens abroad (eg in the framework of eGovernment with a view to 2020), which would systematically and long-term address the return policy of the Czech state and strengthen the relationship and express the interest of the state diaspora.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50701 - Cultural and economic geography

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 11. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 1. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  7. 12. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  U - Předmět řešení projektu je utajovanou skutečností podle zvláštních právních předpisů nebo je skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby. Údaje o projektu jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TI-R

 • Datum dodání záznamu

  17. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 522 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 522 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč