Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TITSMZP102

Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR včetně pilotních projektů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  2022001

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Comprehensive setting of conditions for the establishment and operation of energy communities in the conditions of the Czech Republic, including pilot projects

 • Anotace anglicky

  The main goal of the project is to research the conditions for the establishment and functioning of civic energy communities or communities for renewable resources within local, community and municipal energy, through the following steps: 1. analysis and description of appropriate organizational models for the establishment and functioning of energy communities in the Czech Republic; 2. creation of a universal framework supporting the creation of energy communities for support providers and setting the conditions of calls for effective development of energy communities in the Czech Republic, 3. design of support tools for both state administration and municipalities in participatory policy facilitating the creation of strategic or conceptual materials for energy development communities 4. analysis of selected pilot projects for testing previous research results according to real conditions in selected localities, 5. detailed analysis of and interested parties and their role in the development of community energy - sociological survey, 6. proposal to supplement sectoral policies, especially the Climate Protection Policy in the Czech Republic and the National energy and climate plan of the Czech Republic as well as other strategic government materials concerning other ministries.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  20. 10. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TI-R

 • Datum dodání záznamu

  17. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 039 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 039 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč