Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TJ02000157

Optimalizace provozních parametrů elektrické distribuční soustavy s využitím umělé inteligence

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

 • Veřejná soutěž

  ZETA 2 (STA02018TJ020)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TJ02000157 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Optimization of the electrical distribution system operating parameters using artificial intelligence

 • Anotace anglicky

  The project goal is to create an optimization system and a strategy for optimizing the operation of the electrical distribution system (DS). The control optimization system will consist of a program and an interface. The program will set various DS elements to optimize the DS operation in many ways (i.e., operation with minimal cost, with maximum reliability, ...). Optimal DS configuration will be achieved, for example, by changing network topology or controlling local active and reactive power sources. The interface will allow the proposed program to be included in the existing dispatching control structures of the DS. The optimization strategy will describe all the hardware and software innovations that need to be performed to maximize the DS management capabilities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20202 - Communication engineering and systems

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20205 - Automation and control systems

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise souhlasí se stanovisky oponentů a konstatuje, že projekt uspěl podle zadání. Hlavní cíl byl naplněn v plánovaném termínu, plánované výsledky byly do konce řešení dosaženy a doplněny dvěma výsledky nad rámec schváleného návrhu projektu. Výsledky jsou dále ověřovány aplikačním garantem.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2019

 • Ukončení řešení

  28. 2. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TJ-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 317 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 995 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  778 tis. Kč