Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TJ04000145

Managementová opatření a hodnocení jejich dopadu na biodiverzitu lučního mokřadu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

 • Veřejná soutěž

  ZETA 4 (STA02019TJ040)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TJ04000145 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Land management and assessment of its impact on wetland biodiversity

 • Anotace anglicky

  Aims of the project are: (i) testing a suitable management (including cattle grazing, mowing, pools construction) in order to increase the biodiversity and stop the expanction of exotic and invasive plant species expecting to favour the diversity of habitats and organisms reducing large homogeneous areas of reed vegetation; (ii) monitoring and comparing patches of habitats with and without management and assessing the biodiversity of wetland communities; (iii) assessing the impact of the implemented management on the biodiversity; (iv) formulating recommendations and outputs for public administrations, which will help the management of other wetlands that are endangered by long-term abandonment; (v) provide methodology for assessing the biodiversity of wetland communities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10619 - Biodiversity conservation

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10611 - Plant sciences, botany

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10613 - Zoology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EF - Botanika<br>EG - Zoologie<br>EH - Ekologie – společenstva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 8. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 7. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TJ-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 498 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 668 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  825 tis. Kč