Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TK01010040

Archeologické analogy pro verifikaci modelů životnosti kontejneru pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

 • Veřejná soutěž

  THETA 1 (STA02018TK010)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TK01010040 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Archaeological analogues for verification of lifetime models of canister for radioactive waste deep geological repository

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is determination of relations between environmental parameters and corrosion rate of structural metallic materials for canister. The relations, which will be obtained during the project, will be progressively improved till the end of the project. They will be implemented immediately into the canister design.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20305 - Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20506 - Coating and films

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50404 - Anthropology, ethnology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie<br>JF - Jaderná energetika<br>JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2018

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TK-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 810 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 310 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 500 tis. Kč