Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL01000013

Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 1 (STA02018TL010)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL01000013 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Strategic tools for building a barrier-free city

 • Anotace anglicky

  The project will provide two interconnected packages of strategic tools for management of the removal of barriers within the public space of the city: 1) tools for system decision making (specialized maps, priority list, strategic plan and action plan for removal of barriers), 2) tools facilitating communication - information system (IS) with non-public part (communication of self-government actors) and with the public part (collection of suggestions from the public, procedure of implementation of individual adjustments, justification of unresolved incentives...). The final publication of the "Good examples of barrier-free implementation" project will also include the methodological approach of the entire project and will serve to disseminate all outputs of the project.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20104 - Transport engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  30305 - Occupational health

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj<br>JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl realizován s vysokou odborností, veškeré stanovené cíle byly naplněny, termíny dosažení milníku byly dodrženy podle plánu. Výstupy projektu byly průběžně projednávány s klíčovými aktéry v regionu a jejich zpětná vazba byla následně ve výstupech zohledněna. V rámci projektu vzniklo 10 kvalitních, vzájemně provázaných výstupů, které mohou posloužit jak aktérům samosprávy, tak široké veřejnosti. Velmi pozitivně lze hodnotit informační systém dostupný na www.bezbarierovebrno.cz. Výsledky projektu však nejsou tak unikátní ani okamžitě uplatnitelné na nadnárodní nebo celonárodní úrovni.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 434 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 991 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  444 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč