Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
VI04000044

Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z COVID-19

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

 • Veřejná soutěž

  SMV02020BV004

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  VI04000044 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  State's Strategic Crisis Communication Readiness: Lessons Learned from COVID-19

 • Anotace anglicky

  The COVID-19 pandemic has revealed the state's inability to communicate effectively, consistently, and strategically during a crisis. The project improves the state's crisis strategic communication by strengthening readiness to execute it, based on analysis of the communication during the COVID-19 pandemic. The analysis includes evaluation of the strategic communication readiness level before and processes and outputs of the communication during the crisis. Based on this analysis and best practices from the private sector, the project offers procedures for establishing and maintaining the state's strategic communication readiness. The specific outcome will be a guidance for communication through the Media group of the Central Crisis Management Staff in the whole range of crises.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50802 - Media and socio-cultural communication

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50601 - Political science

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>AE - Řízení, správa a administrativa<br>AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 3. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MV0-VI-U

 • Datum dodání záznamu

  20. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 900 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 814 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  258 tis. Kč