Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL04000191

Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 4 (STA02020TL040)

 • Hlavní účastníci

  Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL04000191 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Restart of SMEs: Specification of impacts of the COVID-19 pandemic on SMEs and identification of successful crisis response factors and definition of development scenarios by impact typology and category of SMEs

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to mitigate the economic consequences of the COVID-19 pandemic and to support the restart of SMEs through an adequate response to the current situation at business and public administration level. The research will use emergencies to identify success factors for SMEs in terms of their preparedness and response to a crisis situation, and will support SMEs in restarting businesses, resilience and exploiting development opportunities. The impact of the COVID-19 pandemic on SMEs in the Czech Republic will be identified, development scenarios implemented into the SME environment will be identified.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50204 - Business and management

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50201 - Economic Theory

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50401 - Sociology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>AO - Sociologie, demografie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Ze závěrečné zprávy i oponentních posudků lze uzavřít, že projekt uspěl podle zadání. Tento závěr plyne ze skutečnosti, že bylo dosaženo cílů projektu, bylo dosaženo všech deklarovaných výstupů (výstupy V1 až V6) za odpovídající finanční náklady, což dokládají i finanční výkazy, a řešitelé zdárně doložili všechny potřebné dokumenty a postupovali v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory. Celkově lze konstatovat, že projekt přispěl k dosahování cílů programu ÉTA originálními výsledky, které jsou široce využitelné především malými a středními podniky i zástupci veřejné správy. Výstupy jsou zároveň použitelné i na jiné krizové či mimořádné situace a neomezují se tak pouze na mimořádnou situaci vyvolanou pandemií COVID-19.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 10. 2020

 • Ukončení řešení

  30. 9. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  28. 7. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 053 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 227 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  826 tis. Kč