Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL04000166

Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích – BE IN

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 4 (STA02020TL040)

 • Hlavní účastníci

  Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené formě AVO, o.p.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL04000166 - Dodatek 1 ke smlouvě

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Support of BioEconomics in small and medium enterprises - BE IN

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is the development of tools tailored for small and medium-sized enterprises (hereinafter referred as "SMEs") to support the implementation of the new bioeconomy (hereinafter referred as „BE) business model. This transformation will itigate the impact of the COVID-19 pandemic and moreover increase resilience to crisis situations in the long term. The purpose of the project is to create methodology for SME show to implement new business models based on bioeconomy, develop several case studies of the implementation of these business models to share good practice and also provide innovative education for SMEs in BE using modern IT technologies. The project is based on current knowledge of current knowledge and react on the COVID-19 pandemic.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50204 - Business and management

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50205 - Accounting

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise dospěla k závěru, že cíle projektu byly v plné míře splněny a získané výsledky odpovídají původnímu plánu. Lze proto konstatovat, že projekt uspěl podle zadání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 11. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 10. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 225 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 044 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 121 tis. Kč