Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL01000274

Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 1 (STA02018TL010)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL01000274 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Publish and Flourish: Publication Activity Support for PhD Students and their Supervisors

 • Anotace anglicky

  VSB–Technical University Ostrava will launch a system of structural mechanisms to support academic writing in English and publishing efforts of PhD students. The system will consist of modular blended-learning courses for doctoral students, workshops for dissertation advisors/ supervisors, and a teaching manual for academic writing course instructors. Individual parts of the system will be linked to ensure a systemic change and a successful introduction of university-wide support mechanisms for doctoral students' publishing activities.The project is designed to improve students' communication and research skills leading to higher quality publication output. By supporting doctoral students, the project will also support student advisors.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60201 - General language studies

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50803 - Information science (social aspects)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AI - Jazykověda<br>AM - Pedagogika a školství

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt zcela naplnil zadání dle návrhu a dospěl k dosažení plánovaných cílů a výstupů dle Smlouvy. Dosažené výsledky mají potenciál být užitečným výstupem z hlediska získaných poznatků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  30. 11. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 736 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 125 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  325 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  286 tis. Kč