Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL02000234

Cirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou republiku - Dlouhodobá koncepce pro přechod na oběhové hospodářství

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Hlavní účastníci

  BIC Brno, spol. s r. o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL02000234 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Circular Economy as an Opportunity for the Czech Republic - Long-Term Concept for Transition to the Circular Economy

 • Anotace anglicky

  Circular economy as a comprehensive approach towards increasing energy and material efficiency has been the focus of national states and EU’s attention in recent years. The economic potential and developmental barriers for CE in the European Union have already been covered by several studies . However, analysis like this, which are crucial for opportunities mapping and appropriate support policies and programs setting, are hardly applicable for the Czech Republic because they do not deal with local specifics. The objectives of the project is to solve this deficit and to prepare a basic set of foundation studies for development of the potential of the circular economy in the Czech Republic based on a multidisciplinary approach and reference to specific local parameters.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení tohoto projektu přispělo k cíli programu novým pohledem na cirkulární ekonomiku a její aspekty rozvoje. Pozornost projektu byla zaměřena rovněž na některé nově využitelné materiály a zdroje energií. Jistě se jedná o významný přínos pro enviromentální i ekonomické prostředí, avšak bez přenosu zjištěných poznatků z tohoto výzkumu do praktického života by celý projekt ztratil význam. Je proto nezbytné upevnit vazbu především na MŽP ČR a na Vysoké školy, pro které bylo v návrhu projektu jeho řešení adresováno především.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 944 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 157 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  796 tis. Kč