Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL02000437

Zelená logistika: nástroje pro hodnocení vlivu environmentálních atributů logistických služeb na poptávku po logistických službách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Centrum pro otázky životního prostředí

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL02000437 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Green logistics: Tools for assessment of effects of environmental attributes on the demand for logistic services

 • Anotace anglicky

  To promote supply of pro-environmental services, we will develop and validate an instrument which will allow firms to exploit environmental motivation of their consumers to stimulate the demand for environmentally friendly logistic services. The growth of the market with green goods and services documents willingness of consumers to pay a premium for environmentally friendly products (ČSÚ, 2014) but the literature shows (Daziano et al. 2017) that the use of green attributes in stimulation of demand is not trivial. Therefore we will develop a methodology and an ICT application for evaluation of environmental motivation of consumers and propose a tool which will enhance the demand for pro-environmental logistic services through highlighting their pro-environmental attributes.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>AN - Psychologie<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 464 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 390 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  893 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč