Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL03000049

Deep learning v psychoterapii: Strojová analýza nahrávek terapeutických sezení

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL03000049 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Deep learning in psychotherapy: Machine learning applied on therapeutic session recordings

 • Anotace anglicky

  We aim to develop a program (demonstrator - DeepPsy) able to automatically transcribe audio recordings of psychotherapeutic sessions and consequently analyze both audio recordings and transcripts with a goal to provide psychotherapists with a feedback about the session. The feedback will be based on visualization of the basic metrics of the acoustic and textual aspects of speech used in the sessions (such as speech rate of therapists and clients, total speech duration of participants, intonation) as well as on language techniques used by therapists (such as paraphrases, reflections, type of questions). A functional demonstrator will be available for the Czech community of psychotherapists to use.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20202 - Communication engineering and systems

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AN - Psychologie<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika<br>JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 8. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 112 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 872 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 238 tis. Kč