Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL03000322

Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Hlavní účastníci

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Pedagogická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL03000322 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Verification of the efficacy of the Sfumato Reading methodology for helping dyslexic pupils to learn to read

 • Anotace anglicky

  To verify the effectiveness of the Sfumato Reading methodology as a method of reading instruction for dyslexic pupils. The efficacy of the methodology will be assessed using dependent variables divided into 2 categories: reading-related skills (fluency; error rate; comprehension) and non-reading variables (personality; sociometric status; family; age; sex; SpLDs’ typology, aetiology, degree, comorbidity). The relationship between Sfumato and these variables will be compared with the effects of other independent variables (remedial tutorials conducted in the control group). The purpose of the remediation is to improve the reading/writing skills of a dyslexic pupil and, in a broader sense, help her/him to socialize successfully. The dependent variables will include personal characteristics.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50103 - Cognitive sciences

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AM - Pedagogika a školství<br>AN - Psychologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatovala, že projekt uspěl dle zadání schváleného návrhu projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 664 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 311 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 173 tis. Kč