Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL03000377

Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Hlavní účastníci

  Město Cheb

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL03000377 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Use of economic and social potential of cultural heritage through educational and touristic products on the example of historic trusses

 • Anotace anglicky

  Project objective is to develop procedures&methods for the use of economic & social potential of cultural heritage in the relation to educational&touristic products. The aim is, based on connection of research in social&technical sciences, to specify attractions, which relate to cultural heritage carrying intellectual, craft, social & commercial legacy of the past, and their potential. Proposals will be verified on the historic trusses in Cheb, e.g. through creation of sample examples&other instruments for ensuring accessibility, presentation, animation&use of their values. They will serve to development of tourism and for education of targeted citizen groups; with the aim for strengthening of social awareness about the importance of historical heritage&belonging to the place, we live.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50204 - Business and management

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20103 - Architecture engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>AL - Umění, architektura, kulturní dědictví<br>GA - Zemědělská ekonomie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 599 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  10 114 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 700 tis. Kč