Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL04000109

Pandemie COVID-19 jako katalyzátor změny v distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu online

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 4 (STA02020TL040)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL04000109 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The COVID-19 pandemic as a catalyst for change in the distribution, presentation and monetization of cultural content online

 • Anotace anglicky

  The objective of the project that is combining law with media industry studies is to assess the efficiency of new strategies in digital distribution and exhibition of film, music, and theater, and to propose solutions to the problems faced by Czech creators, producers and distributors as a result of the epidemic in terms of distribution and monetization of cultural content online. The main outcomes are research reports identifying best practices of solving problems concerning the right clearance for streaming films, concerts and theater performances; the proposal of a state aid scheme supporting the collaboration of local producers and distributors with transnational VOD services; manual for creators on how to license and monetize content through online content-sharing platforms.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50501 - Law

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  60405 - Studies on Film, Radio and Television

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AG - Právní vědy<br>AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 10. 2020

 • Ukončení řešení

  30. 9. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 129 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 488 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  626 tis. Kč