Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000157

Česká knižní ilustrace v raném novověku

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Knihovna AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000157 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The early modern Czech book illustration

 • Anotace anglicky

  The purpose of the project is to make the old book illustrations accessible to the public by using the latest method in computer vision and enlarging the national bibliography with data related to the pictures. The aim is to provide a user-friendly interface for researchers studying the Czech early modern visual culture. The images will be collected in libraries and museums based on the published results of basic research. The image data and descriptive metadata will be inserted into the databases according to a manual newly created for illustrations recording. The primary project outcome is a multifunctional website interface E-Illustrace. The purpose is to make this rare material available to the public and provide tools for research, education, and popularization of the book history.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60401 - Arts, Art history

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50804 - Library science

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AL - Umění, architektura, kulturní dědictví<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 880 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 198 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 687 tis. Kč