Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000207

SMA-CGI: Zvýšení efektivity výroby animace propojením stop motion animace s 3D CGI technologií

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  animation people s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000207 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  SMA - CGI: Increase the efficiency of animation production by connecting stop motion animation with 3D CGI technology

 • Anotace anglicky

  The project combines traditional puppet animation (stop motion animation - SMA), which is based on the craftsmanship of masters of Czech animation with the latest technologies. The goal is to increase the efficiency and productivity of audiovisual production by connecting classic SMA with 3D CGI technology. The subject of the research is the creation of a technical solution that would use the advantages of both technologies to make the production of animation more efficient. The project has the ambition to build a competitive segment of the creative industry that will be sustainable and put Czech animation in an export position. Experts from the ranks of professional animators from leading Czech studios, IT programmers and film experts will take part in the implementation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60405 - Studies on Film, Radio and Television

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50802 - Media and socio-cultural communication

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize<br>AL - Umění, architektura, kulturní dědictví<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 5. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 222 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 875 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 039 tis. Kč