Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000674

Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000674 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Municipalities talk about water: Communication of the implementation of rainwater management measures in cities

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to find, test and systematize communication tools in planning and implementation of measures for rainwater management in public space. The solution consists of examining the perception of the content component and the effectiveness of communication of selected measures and testing communication on specific target groups of the public. The communication between local government and the public is emphasised in the project. High level of public awareness leads to more effective planning and higher enforceability of the measures. Equally, the increased communication activity between the municipality and the public will increase the interest of citizens in participating in the municipality development and other measures implementation by themselves..

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AO - Sociologie, demografie<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 963 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 682 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 353 tis. Kč