Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN01000008

Centrum elektronové a fotonové optiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Hlavní účastníci

  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN01000008 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Center of electron and photonic optics

 • Anotace anglicky

  The Centre unifies all the key academic and industrial players in Czechia dealing with R&D and technology transfer in electron microscopy and lithography, optical microscopy and spectroscopy, laser and fiber technologies, optical and quantum metrology, ultraprecise optical manufacturing and sophisticated optical systems. Such a complementary synergy upgrades decades of partners’ experience and bilateral fruitful collaboration to a level where associated Czech research and industry approach worldwide leaders, create new positions and significantly increase added value of industrial production.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10610 - Biophysics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BH - Optika, masery a lasery<br>BO - Biofyzika<br>JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Zaměření centra umožnilo posilovat konkurenceschopnost firem v konsorciu. Byla navázána řada dalších spoluprací, a to i mezi akademickou sférou a průmyslem na národní i na mezinárodní úrovni. Přínos projektu je jednak v dosažení unikátních výsledků, jednak ve vytvoření a stabilizaci spolupráce mezi 14 účastníky i dalšími subjekty. Výzkumné a vývojové aktivity byly řešeny v 32 dílčích projektech, tematicky byly spojeny do 8 odborných a jedné administrativní aktivity. Jednotlivé dosažené výsledky dosvědčují vysokou odbornost, novost a unikátnost řešení a dokládají splnění cílů projektu. Výsledky jsou vhodné k okamžité realizaci s potenciálem mezinárodního uplatnění. Hlavním cílem Centra elektronové a fotonové optiky bylo posílit aplikovaný výzkum klíčových tuzemských zájemců v oblasti elektronové a fotonové optiky, koordinovat jejich výzkumné aktivity a využít synergického efektu plánovaných výzkumných témat a sjednotit výzkumné úsilí.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  398 305 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  312 000 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  86 305 tis. Kč