Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN01000077

Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Fakulta informatiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN01000077 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  National Centre of Competence in Cybersecurity

 • Anotace anglicky

  The emergence of the NCC Center is a response to strong demand for products and solutions to ensure cybersecurity of critical and non-critical information infrastructures. The Center brings together top research institutes and long-term cybersecurity industries to do collaborative R&D in cybersecurity solutions at the HW and SW level and mechanisms for certifying security features of the products. With its industry partners, the Center will seek to deploy the solutions in the ever-growing cybersecurity market. It will strengthen the Czech industry and research at European and world level.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50501 - Law

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20206 - Computer hardware and architecture

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AG - Právní vědy<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika<br>JC - Počítačový hardware a software

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Vzniklé Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost (NC3) splňuje očekávání od tohoto typu projektu. Funguje jako efektivní platforma pro spolupráci výzkumných pracovišť a podniků. Těm se podařilo zapojit se do dalších významných programů vědy a výzkumu souvisejících s kyberbezpečností. V tomto rámci centrum zajistilo celou sadu dílčích projektů se solidním ekonomickým potenciálem. NC3 úspěšně pokrývá oblasti hardware, software i certifikací produktů a služeb. Veřejná podpora tohoto projektu umožnila rozvinutí spolupráce klíčových partnerů v oblasti kyberbezpečnosti v rámci ČR. Díky realizaci projektu rovněž došlo k naplňovánı́ strategiı́ Evropské unie, které kladou důraz na potřebu inovacı́ a aplikovaného výzkumu v oblasti kyberbezpečnosti.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  133 739 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  100 209 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  34 104 tis. Kč