Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN02000018

Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 2 (STA02022TN020)

 • Hlavní účastníci

  VÚTS, a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN02000018 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  National Centre of Competence ENGINEERING

 • Anotace anglicky

  The NCCE will focus on R&D&I activities necessary for enhancing the competitiveness of the CR engineering industry in the medium and light industry segments. The NCCE will address issues and topics important for future machinery innovations. The strategic research agenda will reflect customer and user needs together with economic, environmental, social and – primarily – technological requirements. Particular emphasis will place on increasing the performance and precision of machines and equipment, reducing of energy consumption, material consumption savings, automating production processes, reducing environmental impact, digitalization of processes and considering trends which fall within the scope of Industry 4.0.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20301 - Mechanical engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20501 - Materials engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2028

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-R

 • Datum dodání záznamu

  9. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  564 840 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  449 994 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  114 843 tis. Kč