Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TQ01000362

Překážky využití informačních a komunikačních technologií a možnosti rozvoje ICT gramotnosti u osob s limitovanou schopností přístupu k informacím

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA

 • Veřejná soutěž

  STA02023TQ010

 • Hlavní účastníci

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Pedagogická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TQ01000362 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Obstacles to the use of information and communication technologies and the possibility of developing ICT literacy among persons with limited ability to access information

 • Anotace anglicky

  The goal of this project is to analyze and describe the obstacles and possibilities of using IC technologies for people with limited ability to access information (see operationalization of terms from the goals below) and the creation and evaluation of a tool for evaluating the level of ICT literacy for the target group of teenagers (adolescents) with sensory disabilities aged 14-21 years.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AO - Sociologie, demografie<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 1. 2026

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TQ-R

 • Datum dodání záznamu

  4. 10. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 677 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 341 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 335 tis. Kč